ΔΟΥ Άμφισσας

Κ.Α.: 1912

Ανδρούτσου και Αθ. Διάκου, 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ

Τηλέφωνα
Διευθυντής: 22650 23920, 22653 52237
Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης: 22653 52234 (προϊστάμενος)
Γραμματεία: 22653 52235
Πρωτόκολλο: 22653 52225
Μητρώο: 22653 52235 – 4
Τεχνική Διαχείριση: 22653 52235 – 4
Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους: 22653 52214 (προϊστάμενος)
Εισόδημα: 22653 52217, 22653 52216
ΦΠΑ – Αυτοκίνητα – Κεφάλαιο: 22653 52219
Αυτοκίνητα – ΦΠΑ- ΚΦΑΣ: 22653 52218
Κεφάλαιο: 22653 52219
ΚΦΑΣ – ΦΠΑ: 22653 52222
Τμήμα Εσόδων: 2265352227 (προϊστ)
Επιστροφές – διαγραφές: 22653 52224
Εκδοτήρια-Ενημερότητες: 22653 52231
Βεβαίωση: 22653 52228
Λογιστικό: 22653 52229
Ταμείο – Γραφείο Διαχείρισης: 22653 52230
ΤΠΚΔ: 22653 52230
Γραφείο Εξόδων: 22653 52228

Φαξ: 22650 28411- 22653 52236
E-mail: syzefxis@2475.syzefxis.gov.gr